Showing all 2 results

Hyundai Mighty EX Series dòng sản phẩm mới nhất của nhà máy Hyundai Thành Công, Mighty EX bao gồm 4 sản phẩm là Mighty EX 4, Mighty EX 6 và Mighty EX 8 có tải trọng lần lượt là 3.5 tấn, 6 tấn và 8 tấn.