CẬP NHẬP CHI TIẾT GIÁ XE TẢI HYUNDAI VÀ ISUZU

(Ngày cập nhập mới nhất 15/08/2020)

Bảng giá dưới đây là giá chung của các đại lý xe tải, giá bán thực tế có thể sẽ thấp hơn. Quý khách cần tư vấn báo giá có thể liên hệ với đại lý Xe Tải Thành Công

Điện thoại:  Hyundai 0985534136  |  Isuzu 0332673999 .

GIÁ XE TẢI HYUNDAI

HYUNDAI PORTER H150
HYUNDAI PORETR H150
XEM CHI TIẾT

Hyundai Porter H150

 • Kích thước tổng: 5235 x 1760 x 2660
 • Lòng thùng: 3140 x 1620 x 1850
 • Tải trọng trung bình: 950 – 1500kg

Giá xe H150

Sắt xi 359 triệu
Thùng lửng 383 triệu
Thùng Bạt 390 triệu
Thùng kín 395 triệu
Đông lạnh 515 triệu
HYUNDAI MIGHTY N250
XEM CHI TIẾT

Hyundai Mighty N250

 • Kích thước tổng: 6260 x 1930 x 2560
 • Lòng thùng: 3550 x 1790 x 1680
 • Tải trọng trung bình: 1t9 – 2t4

Giá xe Mighty N250

Sắt xi 359 triệu (hết hàng)
Thùng lửng 383 triệu (hết hàng)
Thùng Bạt 390 triệu (hết hàng)
Thùng kín 395 triệu (hết hàng)
Đông lạnh 515 triệu (hết hàng)
HYUNDAI MIGHTY N250SL
XEM CHI TIẾT

Hyundai Mighty N250SL

 • Kích thước tổng: 6260 x 1930 x 2560
 • Lòng thùng: 4320 x 1790 x 1680
 • Tải trọng trung bình: 1t9 – 2t4

Giá xe Mighty N250SL

Sắt xi 495 triệu
Thùng lửng 525 triệu
Thùng Bạt 529 triệu
Thùng kín 535 triệu
Đông lạnh 730 triệu
HYUNDAI MIGHTY 75S
xem chi tiết

Hyundai Mighty 75S

 • Kích thước tổng: 6475 x 2200 x 2890
 • Lòng thùng: 4540 x 2060 x 1845
 • Tải trọng trung bình: 3,49 – 4,2 tấn

Giá xe Mighty 75S

Sắt xi 641 triệu
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt 695 triệu
Thùng kín 700 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI MIGHTY 110S
xem chi tiết

Hyundai Mighty 110S

 • Kích thước tổng: 6900 x 2200 x 2980
 • Lòng thùng: 4890 x 2050 x 1880
 • Tải trọng trung bình: 7 tấn

Giá xe Mighty 110S

Sắt xi liên hệ…
Thùng lửng 700 triệu
Thùng Bạt 705 triệu
Thùng kín 710 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI MIGHTY 110SP

Hyundai Mighty 110SP

 • Kích thước tổng: 6870 x 2200 x 2970
 • Lòng thùng: 4900 x 2050 x 1880
 • Tải trọng trung bình: 7 tấn

Giá xe Mighty 110SP

Sắt xi 685 triệu
Thùng lửng 718 triệu
Thùng Bạt 725 triệu
Thùng kín 732 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI MIGHTY 110SL

Hyundai Mighty 110SL

 • Kích thước tổng: 7600 x 2200 x 2970
 • Lòng thùng: 5740 x 2050 x 1880
 • Tải trọng trung bình: 7 tấn

Giá xe Mighty 110SL

Sắt xi 740 triệu
Thùng lửng 775 triệu
Thùng Bạt 780 triệu
Thùng kín 786 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI MIGHTY EX8
xem chi tiết

Hyundai Mighty EX8L

 • Kích thước tổng: 7670 x 2230 x 3070
 • Lòng thùng: 5700 x 2090 x 2000
 • Tải trọng lớn nhất: 7,3 tấn

Giá xe Mighty EX8L

Sắt xi 800 triệu
Thùng lửng 838 triệu
Thùng Bạt 850 triệu 
Thùng kín 860 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI HD210

Hyundai HD210

 • Kích thước tổng: 9750 x 2450 x 3300
 • Lòng thùng: 7400 x 2350 x 2100
 • Tải trọng lớn nhất: 13 tấn

Giá xe Hyundai HD210

Sắt xi 1.370 triệu (hết hàng)
Thùng lửng (hết hàng)
Thùng Bạt (hết hàng)
Thùng kín (hết hàng)
Đông lạnh (hết hàng)
HYUNDAI HD240

Hyundai HD240

 • Kích thước tổng: 9740 x 2350 x 3280
 • Lòng thùng: 7300 x 2150 x 2080
 • Tải trọng lớn nhất: 15 tấn

Giá xe Hyundai HD240

Sắt xi 1.650 triệu
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt liên hệ…
Thùng kín  liên hệ…
Đông lạnh  liên hệ…
HYUNDAI HD320

Hyundai HD320

 • Kích thước tổng: 12200 x 2500 x 3800
 • Lòng thùng: 9650 x 2350 x 2330
 • Tải trọng lớn nhất: 19 tấn

Giá xe HD320

Sắt xi 2.320.000.000
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt liên hệ…
Thùng kín liên hệ…
Đông lạnh liên hệ…

GIÁ XE TẢI ISUZU

ISUZU QKR230

Isuzu QKR230

 • Kích thước tổng: 5365 x 1875 x 2830
 • Lòng thùng: 3570 x 1760 x 1890
 • Tải trọng lớn nhất: 950kg – 2,4 tấn

Giá xe Isuzu Qkr230

Sắt xi liên hệ…
Thùng lửng 475 triệu
Thùng Bạt 480 triệu
Thùng kín 485 triệu
Đông lạnh liên hệ…
ISUZU QKR270

Isuzu QKR270

 • Kích thước tổng: 6180 x 1875 x 2890
 • Lòng thùng: 4380 x 1730 x 1870
 • Tải trọng lớn nhất: 1,9 – 2,9 tấn

Giá xe Isuzu Qkr270

Sắt xi liên hệ…
Thùng lửng 520 triệu
Thùng Bạt 525 triệu
Thùng kín 530 triệu
Đông lạnh liên hệ…
ISUZU NPR400
Xem chi tiết

Isuzu NPR400

 • Kích thước tổng: 7040 x 2255 x 2940
 • Lòng thùng: 5150 x 2135 x 1900
 • Tải trọng lớn nhất: 3,49 – 4,3 tấn

Giá xe Isuzu Npr400

Sắt xi 650 triệu
Thùng lửng 710 triệu
Thùng Bạt 717 triệu
Thùng kín 725 triệu
Thùng kín pallet 735 triệu
ISUZU NQR550

Isuzu Nqr550

 • Kích thước tổng: 8070 x 2255 x 3170
 • Lòng thùng: 6150 x 2110 x 2050
 • Tải trọng lớn nhất: 5,7 tấn

Giá xe Isuzu NQR550

Sắt xi 740 triệu
Thùng lửng 809 triệu
Thùng Bạt 815 triệu
Thùng kín 822 triệu
Thùng kín chở pallet 835 triệu
ISUZU FRR650

Isuzu Frr650

 • Kích thước tổng: 8690 x 2395 x 3240
 • Lòng thùng: 6720 x 2230 x 2060
 • Tải trọng lớn nhất: 6,5 tấn

Giá xe Isuzu Frr650

Sắt xi 845 triệu
Thùng lửng 908 triệu
Thùng Bạt 915 triệu
Thùng kín 923 triệu
Thùng kín pallet 930 triệu
ISUZU FVR900

Isuzu Fvr900 – Fvr34U

 • Kích thước tổng: 11810 x 2500 x 3730
 • Lòng thùng: 9640 x 2350 x 2320
 • Tải trọng lớn nhất: 8 tấn

Giá xe Isuzu Fvr900

Sắt xi 1.335 triệu
Thùng lửng 1.405 triệu
Thùng Bạt 1.412 triệu
Thùng kín 1.420 triệu
Thùng kín pallet 1.430 triệu
ISUZU FVM1500

Isuzu Fvm1500

 • Kích thước tổng: 11660 x 2500 x 3740
 • Lòng thùng: 9200 x 2380 x 2320
 • Tải trọng lớn nhất: 15 tấn

Giá xe Isuzu FVM1500

Sắt xi 1.620 triệu
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt liên hệ…
Thùng kín liên hệ…
Thùng kín pallet liên hệ…

CẬP NHẬP CHI TIẾT GIÁ XE TẢI HYUNDAI VÀ ISUZU

(Ngày cập nhập mới nhất 15/08/2020)

Bảng giá dưới đây là giá chung của các đại lý xe tải, giá bán thực tế có thể sẽ thấp hơn. Quý khách cần tư vấn báo giá có thể liên hệ với đại lý Xe Tải Thành Công

Điện thoại:  Hyundai 0985534136  |  Isuzu 0332673999 .

XE TẢI HYUNDAI

HYUNDAI PORTER H150
HYUNDAI PORETR H150
XEM CHI TIẾT

Hyundai Porter H150

 • Kích thước tổng: 5235 x 1760 x 2660
 • Lòng thùng: 3140 x 1620 x 1850
 • Tải trọng trung bình: 950 – 1500kg

Giá xe H150

Sắt xi 359 triệu
Thùng lửng 383 triệu
Thùng Bạt 390 triệu
Thùng kín 395 triệu
Đông lạnh 515 triệu
HYUNDAI MIGHTY N250
XEM CHI TIẾT

Hyundai Mighty N250

 • Kích thước tổng: 6260 x 1930 x 2560
 • Lòng thùng: 3550 x 1790 x 1680
 • Tải trọng trung bình: 1t9 – 2t4

Giá xe Mighty N250

Sắt xi 359 triệu (hết hàng)
Thùng lửng 383 triệu (hết hàng)
Thùng Bạt 390 triệu (hết hàng)
Thùng kín 395 triệu (hết hàng)
Đông lạnh 515 triệu (hết hàng)
HYUNDAI MIGHTY N250SL
XEM CHI TIẾT

Hyundai Mighty N250SL

 • Kích thước tổng: 6260 x 1930 x 2560
 • Lòng thùng: 4320 x 1790 x 1680
 • Tải trọng trung bình: 1t9 – 2t4

Giá xe Mighty N250SL

Sắt xi 495 triệu
Thùng lửng 525 triệu
Thùng Bạt 529 triệu
Thùng kín 535 triệu
Đông lạnh 730 triệu
HYUNDAI MIGHTY 75S
xem chi tiết

Hyundai Mighty 75S

 • Kích thước tổng: 6475 x 2200 x 2890
 • Lòng thùng: 4540 x 2060 x 1845
 • Tải trọng trung bình: 3,49 – 4,2 tấn

Giá xe Mighty 75S

Sắt xi 641 triệu
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt 695 triệu
Thùng kín 700 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI MIGHTY 110S
xem chi tiết

Hyundai Mighty 110S

 • Kích thước tổng: 6900 x 2200 x 2980
 • Lòng thùng: 4890 x 2050 x 1880
 • Tải trọng trung bình: 7 tấn

Giá xe Mighty 110S

Sắt xi liên hệ…
Thùng lửng 700 triệu
Thùng Bạt 705 triệu
Thùng kín 710 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI MIGHTY 110SP

Hyundai Mighty 110SP

 • Kích thước tổng: 6870 x 2200 x 2970
 • Lòng thùng: 4900 x 2050 x 1880
 • Tải trọng trung bình: 7 tấn

Giá xe Mighty 110SP

Sắt xi 685 triệu
Thùng lửng 718 triệu
Thùng Bạt 725 triệu
Thùng kín 732 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI MIGHTY 110SL

Hyundai Mighty 110SL

 • Kích thước tổng: 7600 x 2200 x 2970
 • Lòng thùng: 5740 x 2050 x 1880
 • Tải trọng trung bình: 7 tấn

Giá xe Mighty 110SL

Sắt xi 740 triệu
Thùng lửng 775 triệu
Thùng Bạt 780 triệu
Thùng kín 786 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI MIGHTY EX8
xem chi tiết

Hyundai Mighty EX8L

 • Kích thước tổng: 7670 x 2230 x 3070
 • Lòng thùng: 5700 x 2090 x 2000
 • Tải trọng lớn nhất: 7,3 tấn

Giá xe Mighty EX8L

Sắt xi 800 triệu
Thùng lửng 838 triệu
Thùng Bạt 850 triệu 
Thùng kín 860 triệu
Đông lạnh liên hệ…
HYUNDAI HD210

Hyundai HD210

 • Kích thước tổng: 9750 x 2450 x 3300
 • Lòng thùng: 7400 x 2350 x 2100
 • Tải trọng lớn nhất: 13 tấn

Giá xe Hyundai HD210

Sắt xi 1.370 triệu (hết hàng)
Thùng lửng (hết hàng)
Thùng Bạt (hết hàng)
Thùng kín (hết hàng)
Đông lạnh (hết hàng)
HYUNDAI HD240

Hyundai HD240

 • Kích thước tổng: 9740 x 2350 x 3280
 • Lòng thùng: 7300 x 2150 x 2080
 • Tải trọng lớn nhất: 15 tấn

Giá xe Hyundai HD240

Sắt xi 1.650 triệu
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt liên hệ…
Thùng kín  liên hệ…
Đông lạnh  liên hệ…
HYUNDAI HD320

Hyundai HD320

 • Kích thước tổng: 12200 x 2500 x 3800
 • Lòng thùng: 9650 x 2350 x 2330
 • Tải trọng lớn nhất: 19 tấn

Giá xe HD320

Sắt xi 2.320.000.000
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt liên hệ…
Thùng kín liên hệ…
Đông lạnh liên hệ…

XE TẢI ISUZU

ISUZU QKR230

Isuzu QKR230

 • Kích thước tổng: 5365 x 1875 x 2830
 • Lòng thùng: 3570 x 1760 x 1890
 • Tải trọng lớn nhất: 950kg – 2,4 tấn

Giá xe Isuzu Qkr230

Sắt xi liên hệ…
Thùng lửng 475 triệu
Thùng Bạt 480 triệu
Thùng kín 485 triệu
Đông lạnh liên hệ…
ISUZU QKR270

Isuzu QKR270

 • Kích thước tổng: 6180 x 1875 x 2890
 • Lòng thùng: 4380 x 1730 x 1870
 • Tải trọng lớn nhất: 1,9 – 2,9 tấn

Giá xe Isuzu Qkr270

Sắt xi liên hệ…
Thùng lửng 520 triệu
Thùng Bạt 525 triệu
Thùng kín 530 triệu
Đông lạnh liên hệ…
ISUZU NPR400
XEM CHI TIẾT

Isuzu NPR400

 • Kích thước tổng: 7040 x 2255 x 2940
 • Lòng thùng: 5150 x 2135 x 1900
 • Tải trọng lớn nhất: 3,49 – 4,3 tấn

Giá xe Isuzu Npr400

Sắt xi 650 triệu
Thùng lửng 710 triệu
Thùng Bạt 717 triệu
Thùng kín 725 triệu
Thùng kín pallet 735 triệu
ISUZU NQR550

Isuzu Nqr550

 • Kích thước tổng: 8070 x 2255 x 3170
 • Lòng thùng: 6150 x 2110 x 2050
 • Tải trọng lớn nhất: 5,7 tấn

Giá xe Isuzu NQR550

Sắt xi 740 triệu
Thùng lửng 809 triệu
Thùng Bạt 815 triệu
Thùng kín 822 triệu
Thùng kín chở pallet 835 triệu
ISUZU FRR650

Isuzu Frr650

 • Kích thước tổng: 8690 x 2395 x 3240
 • Lòng thùng: 6720 x 2230 x 2060
 • Tải trọng lớn nhất: 6,5 tấn

Giá xe Isuzu Frr650

Sắt xi 845 triệu
Thùng lửng 908 triệu
Thùng Bạt 915 triệu
Thùng kín 923 triệu
Thùng kín pallet 930 triệu
ISUZU FVR900

Isuzu Fvr900 – Fvr34U

 • Kích thước tổng: 11810 x 2500 x 3730
 • Lòng thùng: 9640 x 2350 x 2320
 • Tải trọng lớn nhất: 8 tấn

Giá xe Isuzu Fvr900

Sắt xi 1.335 triệu
Thùng lửng 1.405 triệu
Thùng Bạt 1.412 triệu
Thùng kín 1.420 triệu
Thùng kín pallet 1.430 triệu
ISUZU FVM1500

Isuzu Fvm1500

 • Kích thước tổng: 11660 x 2500 x 3740
 • Lòng thùng: 9200 x 2380 x 2320
 • Tải trọng lớn nhất: 15 tấn

Giá xe Isuzu FVM1500

Sắt xi 1.620 triệu
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt liên hệ…
Thùng kín liên hệ…
Thùng kín pallet liên hệ…