Dịch vụ xin cấp tem phù hiệu xe tải

Giấy tờ cần thiết để xin cấp phù hiệu xe tải

  • Đăng ký xe
  • Đăng kiểm xe
  • Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước lái xe hoặc chủ xe
  • Bằng lái xe của lái xe
  • Yêu cầu xe lắp định vị và cung cấp thông tin đăng nhập