Giá xe tải Hyundai 110S

Bảng giá xe tải Hyundai 110S
Loại thùng Giá xe
Hyundai 110S sắt xi – phiếu xắt xi 660.000.000
Hyundai 110S sắt xi kèm phiếu thùng 670.000.000
Hyundai 110S thùng mui bạt 700.000.000
Hyundai 110S thùng kín 703.000.000
Hyundai 110S thùng lửng 697.000.000