Hyundai HD240 nhập khẩu, 3 chân 15 tấn

Thông số cơ ban HD240

Tải trọng hàng hóa: 15 tấn

Xe 3 chân, 1 chân co

Thùng bạt, thùng kín, thùng lửng, gắn cẩu, bồn, téc…