Xe tải thùng đông lạnh Hyundai

Tổng hợp xe tải đông lạnh Hyundai

Hyundai Porter H150 – 1 tấn đến 1,5 tấn

Hyundai N250, N250SL – 1,9 đến 2,4 tấn

Hyundai 75S, 110S – 3.5 đến 6,5 tấn

Liên hệ tư vấn miễn phí: 0985534136